Thursday, 09/07/2020 - 17:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Yên

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC Ở NHÀ TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG THCS MỸ YÊN

 

 
 
 

Số: 18/KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

Mỹ Yên, ngày 22 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện phân công nhiệm vụ hướng dẫn học sinh học tập trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 24/02 đến 29/02/2020

 

- Thực hiện CV số 57/PGDĐT- CNTT ngày 010 tháng 02 năm 2020 củaPhòng Giáo dục Đào tạo Đại Từ Về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch bệnh; Căn cứ Kế hoạch sô 177/ KH-SGDĐT ngày 05/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên Kế hoạch  triển khai các hoạt động giáo dục trong thời gian phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; Kế hoạch số 17 ngày 10/02/2020 của Trường THCS Mỹ Yên Kế hoạch  triển khai các hoạt động giáo dục trong thời gian phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; Căn cứ CV số 285/SGDĐT- KHTC ngày 18/02/2020 của Sở Giáo dục Đào tạo Thái Nguyên về việc thực hiện kinh phí hỗ trợ hoạt động trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19,

Trường THCS Mỹ Yên xây dựng Kế hoạch thực hiện phân công nhiệm vụ hướng dẫn học sinh học tập trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 24/02/2020 đến 29/02/2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường quản lý, triển khai các hoạt động giáo dục trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

- Đa dạng hóa việc tổ chức các hình thức học tập, nhằm hướng dẫn học sinh ôn tập củng cố kiến thức trong thời gian nghỉ học;

- Đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch giáo dục của các nhà trường sau thời gian nghỉ học.

2. Yêu cầu:

- Toàn thể giáo viên bộ môn đều tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục trong thời gian nghỉ học để không làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục; nội dung hình thức hướng dẫn hóc sinh học tập phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, của PHHS và các em học sinhvà không gây quá tải.

- Đảm bảo tất cả các học sinh đều được tham gia học tập bằng nhiều hình thức (Nhận tài liệu trực tuyến hoặc nhận tài liệu trực tiếp).

II. NỘI DUNG

  1. Cách thức tổ chức:

- Yêu cầu giáo viên rà soát, lựa chọn những nội dung kiến thức phù hợp trong chương trình để xây dựng thành những nhiệm vụ/bài tập cho học sinh. Việc bàn giao nhiệm vụ/bài tập của giáo viên phải có thời hạn hoàn thành và biện pháp giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của học sinh. Hình thức chuyển giao qua liên lạc điện tử, email, zalo, facebook, website… hoặc giáo viên hỗ trợ trực tiếp cho học sinh khi cần thiết.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

2.1. BGH nhà trường trực tiếp là đồng chí Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn:

- Triển khai nội dung các kế họạch tới toàn thể cán bộ giáo viên để tất cả giáo viên trong trường nắm được nội dung các kế hoạch.

- Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, học sinh.

- Hướng dẫn, phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc của giáo viên khi triển khai thực hiện.

- Tổng hợp kết quả tham gia hoạt động hướng dẫn học tập của giáo viên và tham gia học tập của học sinh báo cáo về Phòng giáo dục vào thứ sáu hàng tuần.

2.2. Đối với các đồng chí tổ trưởng chuyên môn:

- Đồng chí Lương Thị Thu Mai- Tổ trưởng tổ Tự nhiên

+ Chịu trách nhiệmtriển khai, hướng dẫn giáo viên Tổ tự nhiên tổ chức các hoạt động hướng dẫn học sinh tham gia học tập các mônToán, Vật Lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Mĩ thuật. Yêu cầu các giáo viên bộ môn chuyển bài cho GVCN các lớp để tổng hợp đưa lên Zalo các nhóm lớp chủ nhiệm.

+ Phụ trách thực hiện nhiệm vụ của GVCN lớp 6C thay đồng chí Phạm Anh Tuyết.

+Theo dõi, đôn đốc các GV tổ Tự nhiên thực hiện nhiệm vụ.

+ Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hướng dẫn học sinh học tập của giáo viên và kết quả tham gia học tập của học sinh cho BGH vào sáng thức 6 hàng tuần.

- Đồng chí Triệu Thị Thu Thủy- Tổ phó Tổ Tự nhiên.

+ Chịu trách nhiệm lên kế hoạch ôn tập môn Toán 6 thay đồng chí Lê Thị Thu Trang

- Đồng chí Nguyễn Thị Vui- Tổ trưởng tổ Xã Hội

+Chịu trách nhiệmtriển khai, hướng dẫn giáo viên Tổ Xã hội tổ chức các hoạt động hướng dẫn học sinh tham gia học tập các môn Văn, Sử, Địa GDCD, Tiếng Anh, Âm nhạc.Yêu cầu các giáo viên bộ môn chuyển bài cho GVCN các lớp để tổng hợp đưa lên Zalo các nhóm lớp chủ nhiệm.

+ Phụ trách thực hiện nhiệm vụ của GVCN lớp 6B thay đồng chí Lê Thị Hồng Mến.

+Theo dõi, đôn đốc các GV tổ Xã hội thực hiện nhiệm vụ.

+ Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hướng dẫn học sinh học tập của giáo viên và kết quả tham gia học tập của học sinh cho BGH vào sáng thức 6 hàng tuần.

- Đồng chí Đào Thị  Hà- Tổ phó Tổ Xã Hội:

+ Phụ trách thực hiện nhiệm vụ của GVCN lớp 7B thay đồng chí Nguyễn Thị Ngân.

- Đồng chí Vũ Thị Ngọc Hà- Tổng chủ nhiệm:

+ Hướng dẫn GVCN các lớp tạo các nhóm Zalo của các lớp, nhận bài từ GV bộ môn, tổng hợp thành nhiệm vụ chung của từng lớp (Mỗi lớp GVCN xây dựng một nhiệm vụ học tậpcho lớp gồm tất cả các môn học) sau đó gửi các nhiệm vụ học tập cho học sinh thông qua Zalo nhóm của lớp.

+ Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của đội ngũ GVCN cho BGH vào sáng thứ sáu hàng tuần.

- Các đồng chí GVCN lớp:

+ Hướng dẫn học sinh tạo tài khoản tham gia học tập trực tuyến trên các phần mềm Viettelstudy do Tập đoàn Công nghiệp– Viễn thông Quân Đội (Viettel) cung cấp và  phần mềmm VNPT-Elearning do Tập đoànBưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) cung cấp.

- Hướng dẫn những học sinh có điều kiện truy cập vào trang Web của nhà trường để lấy tài liệu học tập.

+ Mời các bậc PHHS tham gia vào nhóm Zalo của lớp để cập nhật thông tin và lấy tài liệu học tập cho học sinh.

+ Đối với các PHHS không có điều kiện và phương tiện tham gia học tập trực tuyến cần thông báo cho phụ huynh đến nhận bài về cho con học tập.

- Các đồng chí GV bộ môn:

+ Thực hiện nhiệm vụ xây dựng các nội dung học tập hướng dẫn học sinh học ở nhà.

+ Gửi nội dung hướng dẫn cho GVCN để tổng hợp cho lớp.

+ Gửi nội dung hướng dẫn, tài liệu hướng dẫn học sinh học tập cho đồng chí Thuận – Phó hiệu trưởng của nhà trưởng để tổng hợp đăng lên Website

Trên đây là toàn bộ kế hoạch phân công nhiệm vụ  hướng dẫn học sinh học tập trong thời gian nghỉ học từ ngày 24/02/2020 đến hết ngày 29/02/2020 để phòng chống dịch Covid -19 của trường THCS Mỹ Yên, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đồng chí báo cáo với BGH để phối hợp giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT;

- Các tổ CM;

- Các GV, NV;

-  Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Đặng Thị Thuận

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 7
Tháng 07 : 131
Năm 2020 : 12.830