Thursday, 09/07/2020 - 18:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Yên

CV số 29/CV- THCS về việc hiện công tác dạy học trong thời gian nghỉ phòng chống dịch covid- 19 của Trường THCs Mỹ Yên

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG THCS MỸ YÊN

 

Số:29/CV- THCS

V/v tiếp tục thực hiện công tác dạy, học, kiểm tra đánh giá trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Mỹ Yên, ngày 17 tháng 3 năm 2020

 

 

Kính gửi:  Các đồng chí Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên, nhân viên trong toàn trường.

Căn cứ Công văn số 793/BGDĐT-GDTrH, ngày 12/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19; Công văn số 480/SGDĐT-GDTrH, ngày 16/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc hướng dẫn tổ chức dạy học trực tuyến; Căn cứ Công văn số 116/CV-PGDĐT, ngày 17/3/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ về việc tiếp tục thực hiện công tác dạy, học, kiểm tra đánh giá trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19. Nhà trường yêu cầu toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn đơn vị thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo đã triển khai của cấp trên trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhà trường có ý kiến như sau:

1. Các tổ chuyên môn căn cứ vào chương trình giáo dục của nhà trường, chỉ đạo đến giáo viên từng bộ môn tiếp tục rà soát, tinh giảm nội dung dạy học theo hướng dẫn tại Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH, ngày 03/10/2017 và Công văn 5131/BGDĐT-GDTrH, ngày 01/11/2017 của Bộ GDĐT, Công văn số 1653/SGDĐTGDTrH, ngày 09/10/2017 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh để tổ chức dạy học qua internet trên truyền hình… Trong quá trình triển khai thực hiện cần tham khảo sử dụng các nguồn học liệu tin cậy, chuẩn xác để tổ chức dạy học và hướng dẫn học sinh học tập;

2. Thực hiện nghiêm việc giao bài tập, nhiệm vụ học tập, cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả ôn tập của học sinh theo các văn bản của Phòng GDĐT đã ban hành;

 3. GVCN lớp 9 thông báo đến toàn thể Cha mẹ học sinh, học sinh lớp chủ nhiệm lịch phát sóng các chương trình ôn tập cho học sinh phổ thông của các Đài phát thanh và truyền hình (có lịch đính kèm); yêu cầu các tổ trưởng, giáo viên chủ nhiệm lớp 9, giáo viên bộ môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh phối hợp, thông tin tới học sinh và cha mẹ học sinh lịch phát sóng của Đài, đảm bảo 100% học sinh lớp 9 được học tập trên truyền hình, trên website của ngành và các hình thức học trực tuyến khác. Cuối mỗi tuần các đồng chí giáo viên bộ môn Toán, Văn, Tiếng Anh cần có nội dung kiểm tra phù hợp với kiến thức các em được ôn tập trong tuần đồng thời yêu cầu học sinh hoàn thành nộp để đánh giá, chấm lấy điểm KTTX cho học sinh. (thời gian nộp của lớp 9 vào sáng thứ 2 đầu tuần kế tiếp)

4. Các GVGN các khối lớp khác cần phối hợp tốt với Cha mẹ học sinh có biện pháp quản lý hoạt động học qua mạng Internet, trên truyền hình, thời gian giao bài, nhiệm vụ học tập; thống nhất thu sản phẩm học tập của học sinh vào thứ 5 hàng tuần để có căn cứ nhận xét, đánh giá sau khi học sinh đi học trở lại.

Nhà trường yêu cầu toàn thể các đồng chí nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đã triển khai, các đồng chí tổ trường chuyên môn gửi báo cáo kết quả thực hiện (theo mẫu đính kèm) vào sáng thứ Sáu hàng tuần về địa chỉ:  dangthuan79@gmail.com để kịp thời báo cáo về Phòng Giáo dục. Trong quá trình thực hiện nhà trường sẽ theo dõi và kểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí trên Zalo các nhóm lớp để làm căn cứ đánh giá cuối năm học.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT.

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đặng Thị Thuận

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 7
Tháng 07 : 131
Năm 2020 : 12.830